Tip: Lijst met 50 goede interview vragen (2023)

Wil jij je optimaal voorbereiden op een interview?

Of je nu een lijst met goede vragen nodig hebt voor een interviewvideo, iemand gaat interviewen voor een sollicitatie of hetjouw tegenspeler enorm lastig wilt maken tijdens eenspannende date:

We interviewen elkaar wat afin ons leven.

Want wij mensen zijn nieuwsgierige wezens en altijd op zoek naarkennis, antwoorden en bijzondere verhalen.

Ook in ons vak als videomakers is een goed interview met goedevragen de basis van goede storytelling.

Bijvoorbeeld als we een interview met iemand opnemen voor eenbedrijfsvideo. In zo'n video is een goed interview erg belangrijk.Op die manier kom je als kijker echt meer te weten over iemandanders.

Complete interview cursus met interview vragen

We schreven trouwens al onze ervaringen en tips op in het e-boekCursus interviewen. Voor slechts een tientje gevenwe hierin al onze kennis weg over het voorbereiden van een goedinterview. Ook komen de beste interview technieken en interviewvragen voorbij.

 • Tip: Lijst met 50 goede interview vragen (1)

  Cursus Interviewen

  Leren interviewen? In de e-book cursus Onweerstaanbare interviews maken, laat ik je zien hoe je goede interviews voorbereidt, afneemt en verwerkt.

  37,-

Bereid je optimaal voor met deze interview vragen

Of je nu een interview gaat opnemen in de vorm van een video ofin de vorm van een sollicitatie: je hebt hoe dan ook goedeinterview vragen nodig.

Maar wat zijn goede interview vragen?

De volgende 50 voorbeeldvragen en interviewtechnieken helpen jegoed opweg.

Als jij weet welke vragen je het beste kunt stellen en welkeinterviewtechnieken je kunt toepassen, kun je eenfantastisch inhoudelijk gesprek op gang krijgen en de persoontegenover je echt goed leren kennen.

Eerst nog even een heel korte omschrijving van wat een interviewnu precies is...

Wat is een interview?

Een interview is een vraaggesprek tussen verschillendepersonen.

Dit kan de vorm aannemen van een één op ééngesprek tussen interviewer en geïnterviewde. Deze vormkomt het vaakst voor.

Maar er kunnen ook bijvoorbeeld twee of meer interviewers zijn,en 1 persoon die door hen wordt geïnterviewd. Denk als eenvoormalig praatprogramma zoals Pauw en Witteman: twee interviewersdie om en om scherpe vragen stellen aan de geïnterviewde aantafel.

Andersom is het ook weer mogelijk dat er één intervieweraanwezig is die juist meerdere mensen tegelijkertijd (of één vooréén) interviewt.

Wat de setting ook is, je hebt goede vragen nodig.

Lijst met 50 interessante interview vragen

Hieronder vind je een lijst met standaard interviewvragen diewij vaak gebruiken bij het opnemen van ons videoproductiewerk.

Deze lijst heb ik opgedeeld in driecategorieën:

1. Persoonlijke vragen

Dit zijn vragen waarmee je iemand als persoon echt goed leertkennen. Deze vragen gebruiken wij vaak tijdens het opnemen vanstorytelling video's.

Maar je kunt deze vragen ook prima gebruiken als je iemandinterviewt over het werk. Relateer de vragen dan aan een bepaaldefunctie of werkbranche.

1. Kun je jezelf even voorstellen?

(Video) Top 30 sollicitatievragen - Van een recruiters die playbook inhuren

2. Wat is jouw grootste passie?

3. Wat zijn jouw grootste drijfveren?

4. Wat staat er nog op jouw bucketlist?

5. Welke persoon zou jij nog graagontmoeten?

6. Wat inspireert jou?

7. Op wie ben je trots?

8. Op welke persoonlijke prestatie ben je hettrotst?

9. Waarom (of wanneer) ga je met plezier naarje werk?

10. Hoe besteed je jouw vrije tijd hetliefst?

11. Wat is jouw tip aan anderen?

12. Heb je wel eens een blunder begaan?

13. Wat is het mooiste moment dat je hebtmeegemaakt?

14. Wat zijn jouw sterke eigenschappen?

15. Je minder sterke eigenschappen?

16. Ben je tevreden over de keuzes die je hebtgemaakt?

17. Wat zou je anders doen?

18. Wat zijn je ambities?

19. Waar zie je jezelf over 5 jaar?

20. Wat vindt je zo leuk aan je.... werk,opleiding/hobby/leven?

21. Hoe zie jij de ideale.... voor je?

22. Als je overal zou kunnen wonen, waar zou jedan wonen?

23. Wat is je grootste angst?

24. Wat maakt jou boos?

25. Wat is jouw grootste irritatie?

26. Wat maakt jou aan het lachen?

27. Wat wilde je worden toen je jong was?

28. Hoe zouden jouw vrienden jeomschrijven?

29. Als je kon tijdreizen, naar welk jaar zouje teruggaan?

30. Wat is je favoriete vakantiebestemming?

31. Wat is je favoriete film?

32. Wat was jouw favoriete vak op school?

34. Als je een dag alles kon doen wat je wilde,wat zou je dan doen?

(Video) 5 BESTE sollicitatietips - De ultieme formule voor succes tijdens sollicitatiegesprekken

2. Speelse vragen

Dit zijn vragen waarmee je het ijs snel kunt breken en eenlaagdrempelig gesprek kunt voeren met leuke to thepoint antwoorden.

Denk bijvoorbeeld aan:

Ben jij meer een honden of katten mens?

35. Wat weet jij van... ?

36. Keuze: ... of ... (hond of kat, koffie ofthee?)

37. Met welk cijfer van 1 t/m 10 beoordeel jij...?

38. Waar denk je aan bij ..?

39. Wat zou jij doen in dit geval: situatieschetsen

3. Marketingvragen

Omdat ons vak video marketing is,moeten wij regelmatig het antwoord van iemand zo sturen dat dezepersoon een eerlijk maar vooral ook positief verhaal vertelt overbijvoorbeeld een bepaald product, evenement of eensamenwerking.

Bepaalde vragen lenen zich er uitstekend voor om iets teverkopen:

40. Wat voor projecten verricht jouwbedrijf?

41. Welke oplossingen bied jij aan jouwklanten?

42. Wat is jouw geschiedenis met x product ofdienst?

43. Wanneer ben je "product/dienst" gaangebruiken?

44. Waarom heb je hiervoor gekozen?

45. Wat zijn de voordelen van...?

46. Wat is jouw ervaring met...?

47. Hoe verliep de samenwerking?

48. Wat heeft ... je gebracht?

49. Wat hoop je hiermee te voorkomen?

50. Waarom zou je anderen ... aanbevelen?

 • Tip: Lijst met 50 goede interview vragen (4)

  (Video) Fleeting Memories | Critical Role | Campaign 2, Episode 14

  Cursus Interviewen

  Leren interviewen? In de e-book cursus Onweerstaanbare interviews maken, laat ik je zien hoe je goede interviews voorbereidt, afneemt en verwerkt.

  37,-

Nu je weet welke vragen er mogelijk zijn, wil ik je ook nog eenpaar tips geven op het gebied van interview technieken:

Wat is een goede interview techniek?

Een interview is geslaagd als je bevredigende antwoorden krijgt:het antwoord waar je op had gehoopt en waar je weer op door kuntvragen.

Het gaat eigenlijk niet om de vragen die je stelt, maar om deantwoorden die je krijgt. De vragen zijn het middel en deantwoorden zijn het doel.

Soms is het gegeven antwoord in eerste instantie niet echt hetantwoord wat je zoekt. Het antwoord is bijvoorbeeld te kort, tevaag, te politiek correct, onpersoonlijk of de geïnterviewde laatgewoon niet het achterste van zijn of haar tong zien.

Dan is het zaak om door te vragen en de geïnterviewde naar hetgewenste antwoord toe te sturen.

Voorbeeld van doorvraagtechniek

Openingsvraag: Wat staat er op jouwbucketlist?

Antwoord: "Ik wil nog eens een verre reismaken."

Dit antwoord is kort, vaag en weinig persoonlijk. Waarom wildeze persoon dan een verre reis maken en waar naar toe?

Vraag door:

Tweede vraag: Kun je dat iets meer toelichten,waar gaat de reis naar toe?

Antwoord: "Ik wil graag een reis maken naarNepal."

Nu is het al minder vaag. Maar het blijft algemeen en het blijftredelijk onpersoonlijk. Nu kun je een "waarom" vraag stellen. Datwerkt altijd:

Derde vraag: Waarom wil je naar Nepal?

Antwoord: Mijn vader was professioneelbergbeklimmer en heeft mijn moeder leren kennen in Nepal voordathij de Mount Everest ging beklimmen.

Nu komt er interessante gespreksstof los.

Vierde vraag: Dus jij wil ook de Mount Everestbeklimmen?

Antwoord: "Nee, dat gaat mij niet lukken. Maarik wil mijn angst voor hoogtevrees overwinnen en een trekking tochtmaken tot aan de Mount Everest basecamp, het startpunt van waarbergbeklimmers hun gevaarlijke tocht beginnen."

(Video) Lost & Found | Critical Role | Campaign 2, Episode 13

Door deze twee extra vragen heb je een verhaal:

Nu weet je meer over de achtergrond van deze persoon en heb jeeen stukje persoonlijkheid meegekregen. Nu heb je eengespreksonderwerp. Je kunt hier verder over praten. Over zijnouders, over zijn angst voor hoogtevrees.

Er zijn opeens allemaal subonderwerpenontstaan.

Voor mooie storytelling in de video's die wij maken, is hetbelangrijk dat de antwoorden persoonlijk zijn en van dit niveau.Dat iemand ook over zijn of haar kwetsbaarheden durft te vertellenen zeker bij video belangrijk: dat de antwoorden ookvisueel zijn.

Met visueel bedoel ik dat je als kijker voor je ziet waar iemandhet over heeft. Bijvoorbeeld bij het voorbeeld van zojuist over deMount Everest: als kijker of luisteraar kan ik mij hier eenvoorstelling bij maken, ik zie bergen voor mij en iemand die opavontuur is.

Handige vragen om te stellen na de openingsvraag:

 • Waarom?
 • Heb je een voorbeeld?
 • Kun je dat toelichten?

Je kunt ook een samenvatting geven van hoe jij het antwoordinterpreteert:

 • Dus eigenlijk zeg je....

De persoon kan het hier dan mee eens of oneens zijn, en nog meervan zijn of haar gedachtes prijs geven.

Stiltes laten vallen

Een andere tip is om stiltes te latenvallen.

Ongemakkelijk? Ja misschien. Maar daardoor juist uiterstdoeltreffend. :-)

Is de geïnterviewde al uitgepraat en heb je nog niet allesgehoord wat je wil horen? Wacht dan met je volgende vraag. Laat eenpauze vallen.

...

...

...

We houden niet van lange stiltes. Want dat voelt ongemakkelijk.Dus meestal zal de geïnterviewde dan vanzelf doorgaan met praten ennog meer informatie geven zonder dat jij er überhaupt naar hoeft tevragen.

Elkaar in de rede vallen

Wat je juist niet moet doen: er zijn ook interviews engesprekken waarbij iedereen elkaar continue in de rede valt.

Voorbeeld:

Je gesprekspartner is nog aan het praten, staat op het punt omeen fantastische anekdote te vertellen en wordtabrupt onderbroken door jou, want jij had alweer een volgende vraagin je hoofd en die wil je echt heel graag stellen.

Zonde! Tenzij je aan tijd gebonden bent en echt nog antwoordnodig had op die ene vraag, kun je beter het geduld opbrengen omiemand te laten uitpraten.

Heb dus wat geduld en geef de ander de ruimte om op depraatstoel te zitten. Dan voelt die persoon zich ookcomfortabel.

Wanneer juist wel iemand in de rede vallen?

Gaat het antwoord nergens heen? Vraag jij bijvoorbeeld aan jegesprekspartner of hij spaghetti lekker vindt en begint dezevervolgens te praten over zijn gigantische verzamelingtuinkabouters, waarvan één de naam "spaghetti" heeft?

Dan is het misschien een goed idee om het antwoord af te kappenen met een nieuwe vraag bij te sturen.

Al heb je trouwens met het verhaal over de tuinkabouters wel eenorigineel gespreksonderwerp en kun je natuurlijk ook doorvragenover zijn passie voor tuinkabouters.

Het blijft dus passen en meten en snel improviseren als je op deinterviewstoel zit.

Misschien is het wel veel beter om door te praten overtuinkabouters, als jij je geïnterviewde hierdoor veel beter leertkennen.

Zo, genoeg inspiratie: interviewen maar!

Met deze vragen en praktische tips heb jij allebasiskennis in huis om jouw interviewpartner de hemd vanhet lijf te vragen.

Wil je echt een meester worden in interviewen, dan speeltervaring natuurlijk ook mee. Ga hier dus vooral mee aan de slag enblijf altijd zelfkritisch. Fouten maken is niet erg, dat doetiedereen. Dus blijf gewoon proberen.

Vergeet tot slot nooit de persoon die je tegenover je hebttijdens een interview: welke vragen passen het beste bij dezepersoon, het onderwerp dat je wilt bespreken en de tone ofvoice van je interview?

(Video) Robert Waldinger: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness | TED

Veel succes met jouw interview! Wil je voor eens en altijd eenbetere interviewer worden? Download dan voor slechts 37,50,- euro ons digitalee-book Cursusinterviewen met allemaal praktische tips en oefeningen. Je hebter de rest van je leven profijt van!

Videos

1. Steam and Conversation | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 9
(Geek & Sundry)
2. How to gain control of your free time | Laura Vanderkam
(TED)
3. Hoe te interviewen voor banen als u ouder bent dan 50, 60 of zelfs 70
(Don Georgevich)
4. 3 beste sollicitatietips om je sollicitatiegesprek te SLAAN
(Don Georgevich)
5. Waste and Webs | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 10
(Geek & Sundry)
6. Podcast Guest Checklist: Here's the Secret to a Great Interview!
(Buzzsprout — Learn How to Podcast)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 03/26/2023

Views: 5953

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.